Praktische gids voor SCADA-systemen voor de industrie

SOS Hulp voor ouders Een praktische gids voor het omgaan met alledaagse gedragsproblemen van kindere (Juli- 2019).

$config[ads_text] not found
Anonim

SCADA-systemen

Een SCADA (of supervisiebesturing en data-acquisitie ) systeem betekent een systeem dat bestaat uit een aantal remote terminal units (of RTU's) die veldgegevens verzamelen die via een communicatiesysteem met een masterstation zijn verbonden.

Praktische gids voor SCADA-systemen voor de industrie (fotokrediet: startautomation.in)

Het hoofdstation geeft de verkregen gegevens weer en stelt de operator ook in staat om taken op afstand uit te voeren.

De nauwkeurige en tijdige gegevens (normaal gesproken in real-time) maken optimalisatie van de werking van de installatie en het proces mogelijk. Een ander voordeel is efficiënter, betrouwbaarder en vooral veiliger werken . Dit alles resulteert in lagere bedrijfskosten in vergelijking met eerdere niet-geautomatiseerde systemen.

Er is een redelijke mate van verwarring tussen de definitie van SCADA-systemen en het procesbesturingssysteem. SCADA heeft de bijklank van bediening op afstand of op afstand.

De onvermijdelijke vraag is hoe ver 'afgelegen' is - meestal betekent dit over een zodanige afstand dat de afstand tussen de controlerende locatie en de gecontroleerde locatie zodanig is dat directe draadbesturing onpraktisch is (dwz een communicatieverbinding is een kritieke component van het systeem ).

Figuur 1 - Standaard configuratie van het SCADA-systeem

Een succesvolle SCADA-installatie is afhankelijk van het gebruik van beproefde en betrouwbare technologie, met adequate en uitgebreide training van al het personeel in de werking van het systeem.

Er is een geschiedenis van niet-succesvolle SCADA-systemen - bijdragende factoren voor deze systemen omvatten onvoldoende integratie van de verschillende componenten van het systeem, onnodige complexiteit in het systeem, onbetrouwbare hardware en onbewezen software.

Tegenwoordig is de betrouwbaarheid van hardware minder een probleem, maar de toenemende complexiteit van de software zorgt voor nieuwe uitdagingen .

Over het algemeen moet worden opgemerkt dat veel operatoren een SCADA-systeem beoordelen, niet alleen door de soepele prestaties van de RTU's, communicatieverbindingen en het hoofdstation (allemaal vallen onder het paraplu van het SCADA-systeem), maar ook de veldapparatuur (zowel transducers als besturingsapparaten) ).

De veldapparatuur valt echter buiten het bereik van SCADA in deze handleiding en zal niet verder worden besproken. Een diagram van een typisch SCADA-systeem is hierboven gegeven.

Titel:Praktische gids voor SCADA voor de industrie - B. Dailey en E. Wright
Formaat:PDF
Grootte:12, 9 MB
pagina's:294
Download:Hier of hier hier Downloadupdates ophalen | Ontvang technische artikelen

Praktische gids voor SCADA voor de industrie